Editor in Chief
Fawait Syaiful Rahman, Sekolah Tinggi Agama Islam, Banyuwangi, east java, Indonesia

Editorial Team

Agus Sultoni, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Mar Syahid, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Hadiqoh Asmuni, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Editorial Board

Wisnu Utomo, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Vaesol Wahyu Eka Irawan, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

 Ali Mahfud, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi