EDITORIAL TEAM

Chief Editor

Mar Syahid, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Editorial Team

Agus Sultoni, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Fawaid, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Hadiqoh, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Editorial Board

Wisnu Utomo, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Vaesol, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

 Ali Mahfud, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi