EDITORIAL TEAM

Chief Editor

Mar Syahid, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Editorial Team

Agus Sultoni, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Fawait Syaiful Rahman, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Hadiqoh Asmuni, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Editorial Board

Wisnu Utomo, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Vaesol Wahyu Eka Irawan, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Ali Mahfud, Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi